Duurzaam: luxe of consumentenbelang?

Gepubliceerd op Auteur HansEen reactie plaatsen

De campagnes waar de Consumentenbond het meest reclame mee maakt zijn in mijn ogen tevens de meest onsympathieke. Leden en niet-leden worden aangespoord om deel te nemen in een ‘collectief contract’ met een energie-leverancier. Als je met zeer velen bent kun je immers de beste prijs bedingen. En die beste prijs is dus in het voordeel van ‘de consument’, waar of niet?

Niet waar, dus; eerder een leugen.
Het wonderlijke is: we kennen het verhaal nu allemaal wel; zelfs de consumentenbond heeft het al vele keren beschreven: de goedkoopste energie komt uit fossiele brandstoffen en dat leidt tot kwalijke gevolgen voor de wereld ná ons. Wat vinden wij, consumenten, in ons belang?
In dit verband is dat glashelder: élke opiniepeiling, of die nou gehouden wordt in Den Haag of in Tokyo of in New York, toont steeds aan dat wij de erfenis die we nalaten aan toekomstige generaties het allerbelangrijkst vinden. Het streven naar duurzaam gewonnen energie is dus consumentebelang nr 1, zou je zeggen. De Consumentenbond zou dus dé vertegenwoordiger van dat streven moeten zijn, zou je zeggen.

Maar jaar na jaar roept de Consumentenbond ons op om in zee te gaan met de goedkoopste leverancier – en dat is vanzelfsprekend niet de meest duurzaam werkende leverancier want potverteren is natuurlijk altijd goedkoper dan windmolens bouwen.
De consumentenbond is nota bene zelf lid van een club die elk jaar de diverse leveranciers beoordeelt op de mate waarin hun energie ‘groen’ is. De resultaten staan op de website en de uitverkoren leverancier scoort niet meer dan een schamele 5,6 op een schaal van 1 tot 10. Terwijl er drie leveranciers zijn die een 10 scoren!

Niet de Consumentenbond maar de actiegroep Urgenda startte en won een proces tegen de Staat met als argumentatie dat de Staat haar burgers niet voldoende beschermt met haar huidige lakse houding t.a.v. energiegebruik uit niet-duurzame bronnen. De uitspraak kreeg Intenational veel aandacht – en betekent een grote schande voor de Consumentenbond, die natuurlijk de eerst aangewezene was om voor het belang van consumenten op te komen en een proces aan te spannen, maar instede daarvan zich liever bezig hield met het testen van de smaak van potjes Pesto-saus.
Heeft de Consumentenbond nu iets geleerd van die schande? Nee hoor, helemaal niks. Met frisse moed wordt wéér een campagne gestart om het goedkoopste contract voor energie binnen te halen; dus wéér een contract dat inteert op de erfenis die we nalaten.

Vaak heeft de Consumentenbond het over ‘energie-labels’ en houdt ons voor dat we energie moeten en kunnen besparen. Dat is heel erg goed en toe te juichen en ik hoop dat het veel invloed heeft. Maar dan komt daar dan tóch 1x per jaar die grote actie die álle goede bedoelingen onderuit haalt; de actie die je moet verleiden om je energie te kopen bij de goedkoopste leverancier.
Zeg ‘nee’ tegen deze actie!

Hans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *